Chính sách Quyền riêng tư

OMRON Asia Pacific Pte Ltd ("OMRON") tôn trọng thông tin cá nhân và nhận thức đầy đủ rằng dữ liệu quan trọng là phần không thể tách rời của chính sách quyền riêng tư. Do đó, OMRON đảm bảo rằng thông tin cá nhân được bảo vệ an toàn, rằng những mục đích sử dụng thông tin sẽ được quy định rõ ràng và rằng thông tin cá nhân được quản lý và sử dụng phù hợp để lưu giữ độ chính xác.

Chính sách Cookies

Quốc gia và ngôn ngữ của bạn được ghi nhớ sử dụng các cookies trên trang web của OMRON. Các cookies cũng được sử dụng để nâng cao sự trải nghiệm của người dùng trang web của OMRON. Các cookies trên trang web của OMRON không được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân. Nếu bạn từ chối sử dụng các cookies, bạn vẫn có thể ghé thăm trang web của OMRON, tuy nhiên, một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách.