Các Giải pháp Xã hội

Giải pháp Xã hội của OMRON đã cố gắng giải quyết một số thách thức cấp thiết nhất ngày nay về giao thông công cộng, kiểm soát giao thông, an ninh và năng lượng bền vững bằng việc cải tiến công nghệ cảm biến tiên tiến và tự động hóa.

Chúng tôi cung cấp chuỗi giá trị một cửa bao gồm mọi công đoạn từ tư vấn cho đến sản xuất các thiết bị cảm ứng, bao gồm thiết kế cấu trúc hệ thống, dịch vụ bảo trì và vận hành. Vì thế, chúng tôi có thể tạo ra các cơ sở hạ tầng đô thị và mạng lưới an toàn và hiệu quả hơn. Các dịch vụ đó cung cấp hệ thống giao thông đô thị được cải thiện và bền vững cho thế hệ tương lai.

Các Giải pháp Xã hội

Sản phẩm của Chúng tôi

Hệ thống Kiểm soát Giao thông

Hệ thống Kiểm soát Giao thông

Sử dụng công nghệ Cảm biến và Kiểm soát tiên tiến góp phần đảm bảo lưu lượng giao thông thông suốt hơn, điều kiện đường bộ an toàn hơn và hiệu suất cao hơn cho người dân thành thị.

Các Sản phẩm Mô-đun Thu Phí Tự động (AFC)

Các Sản phẩm Mô-đun Thu Phí Tự động (AFC)

Các giải pháp thẻ IC thu phí tự động và không tiếp điểm của các nhà sản xuất cùng lĩnh vực góp phần giảm tắc nghẽn giao thông nhà ga và làm cho các tuyến đường liền mạch.

Giải pháp về Môi trường

Giải pháp về Môi trường

Các giải pháp xuyên suốt cho việc phát, lưu và tiết kiệm năng lượng. Được thiết kế nhằm cung cấp năng lượng sạch bền vững cho các thế hệ tương lai.

Loading Google Maps..