Nghề nghiệp

Tại OMRON, chúng tôi tin tưởng rằng con người là trung tâm của doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư lớn vào việc phát triển nhân viên. Việc liên tục dành thời gian, sức lực và nguồn lực vào việc phát triển và đào tạo nhân viên của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng nhân viên yêu thích nghề nghiệp - chứ không chỉ là yêu công việc.

Để thúc đẩy đổi mới và phát triển, chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc ấn tượng, cởi mở và linh động. Bằng cách làm đó, chúng tôi làm cho những ngày làm việc của mình thực sự thú vị, hấp dẫn và đầy ý nghĩa.

Janice Lim

“Văn hóa đổi mới mạnh mẽ của OMRON được thể hiện trong các đề xướng chia sẻ toàn cầu của chúng tôi, tại đây các đồng nghiệp trên toàn thế giới có thể chia sẻ những ý tưởng và sáng tạo của mình. Chúng làm tăng thêm cơ hội học tập phong phú mà tôi đã tận hưởng tại đây. Tuy nhiên, điều đó cũng cho tôi cơ hội khám phá những chức năng công việc khác nhau và phát triển nghề nghiệp và nhân cách cá nhân.

  • Janice Lim, Trợ lý Giám đốc Nhân sự
  • Singapore / Trung tâm Quản trị của Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Ms. Fenita Enggraini

“Các giá trị của OMRON luôn luôn lôi cuốn và truyền cảm hứng cho tôi. Tôi luôn tuân thủ văn hóa sáng tạo của chúng tôi vì một xã hội tốt đẹp. Những nét đặc trưng này được tôn vinh trong chương trình Giải thưởng Toàn cầu của OMRON, tại đây chúng tôi trao thưởng cho những đồng nghiệp, những người đã áp dụng các quy tắc doanh nghiệp của chúng tôi vào công việc và cuộc sống của họ.

  • Ms. Fenita Enggraini, Quyền Giám đốc Bộ phận Sản xuất
  • Indonesia / Nhà máy sản xuất