Nguyên tắc

Nguyên Tắc của Omron

Nguyên Tắc của Omron đại diện cho niềm tin không thay đổi, không thể lay chuyển của chúng ta.

Nguyên Tắc của Omron là nền tảng cho các quyết định và hành động của chúng ta. Các nguyên tắc này gắn kết tất cả nhân viên Omron lại với nhau và là động lực thúc đẩy sự phát triển của Omron.

Sứ Mệnh của Chúng Ta

Cải thiện cuộc sống và cống hiến cho một xã hội tốt đẹp hơn

Sứ Mệnh của Chúng Ta

Cải thiện cuộc sống và cống hiến cho một xã hội tốt đẹp hơn

Sứ Mệnh của chúng ta bao hàm tóm tắt ý nghĩa của phương châm ‘Kinh doanh phải đem lại giá trị cho xã hội thông qua các hành động thực tiễn’ (trích dẫn từ câu nói của nhà sáng lập, ngài Kazuma Tateishi, cho rằng: “Một công ty đạt được giá trị cao nhất khi cống hiến cho xã hội trên cả sự theo đuổi lợi ích đơn thuần”). Tóm tắt này cung cấp các thuật ngữ súc tích hơn để nhân viên dễ dàng nhận biết hơn.

  • Giá trị của chúng ta đối với thế giới và sứ mệnh của chúng ta là tiếp tục cống hiến cho một xã hội bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình.
  • Đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của xã hội sẽ dẫn tới sự phát triển bền vững cho công ty, không ngừng phát triển cá nhân và tiêu chuẩn sống tốt hơn tất cả cho mọi người.
  • Chúng ta theo đuổi việc tạo ra một xã hội nơi tất cả mọi người đều có thể sống cuộc sống thoải mái hơn.

Giá Trị của Chúng Ta

Đổi mới và cải tiến theo Nhu cầu của Xã hội

Tiên phong trong việc sáng tạo các giải pháp để truyền cảm hứng cho tương lai.

Đổi Mới và cải tiến theo Nhu cầu Xã hội sẽ làm cho xã hội tốt hơn bằng cách phát hiện những nhu cầu mới. Chúng ta đem lại các giá trị cho xã hội thông qua những sản phẩm và dịch vụ mà dự đoán được và giải quyết được các vấn đề xã hội.

Đổi mới và cải tiến theo Nhu cầu Xã hội tạo ra các sản phẩm chưa từng có và thúc đẩy chúng ta tìm ra các giải pháp và quan điểm mới trong công việc của mình. Chúng ta cải tiến sản phẩm hiện tại và giúp cho khách hàng dễ sử dụng sản phẩm hơn.

Chúng ta tiếp tục phát triển tầm nhìn, nhận thức đối với các nhu cầu xã hội tiềm ẩn, và khả năng sáng tạo để thúc đẩy những nhu cầu đó thể hiện ra bên ngoài.

Luôn tự thách thức bản thân

Theo đuổi các thử thách mới với niềm say mê và lòng can đảm.

Luôn tự thách thức bản thân là động lực thúc đẩy việc cung cấp những giá trị mới, những giải pháp chưa từng có và những thay đổi tích cực của chúng ta.

Tiếp tục thách thức bản thân để phát triển các sản phẩm và dịch vụ chưa từng có mà sẽ dẫn đến một loạt các khả năng mới. Điều này gắn kết trực tiếp với giá trị của chúng ta về Đổi Mới và cải tiến theo Nhu cầu của Xã hội.

Càng can đảm đón nhận khó khăn, niềm vui của chúng ta sẽ càng lớn khi chúng ta thành công. Điều này dẫn đến một chu trình đi lên của sự tự tin. Thông qua những thất bại và thành công, chúng ta cùng nhau phát triển và xây dựng một công ty thậm chí còn lớn mạnh hơn.

Tôn trọng tất cả

Hành động liêm chính và khuyến khích tiềm năng con người.

Tôn Trọng Tất Cả là nhiều hơn cả sự tôn trọng cơ bản đối với sự đa dạng, tính cách và cá nhân. Tôn Trọng Tất Cả là giá trị cốt lõi làm nền tảng cho tất cả các hoạt động mà chúng ta theo đuổi trong cuộc sống và làm mục đích và định hướng trong công việc.

Chúng ta hành động liêm chính, tạo mối quan hệ với niềm tin vững chắc với con người và xã hội. Điều này là cốt lõi của sự tồn tại của chúng ta là một công ty.

Chúng ta tin tưởng vào tiềm năng vô hạn của nhân viên là hoàn toàn có thể khi nhân viên của chúng ta thể hiện tài năng và phẩm chất cá nhân, làm việc với sự tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau phát huy tối đa thế mạnh của chúng ta.