Nghiên cứu

Những nỗ lực R&D của chúng tôi tiếp tục cải thiện Công nghệ Cảm biến và Điều khiển. Đây là trọng tâm đã mang đến cho chúng tôi các phương pháp tìm kiếm và truy xuất dữ liệu mới, những dữ liệu được sử dụng để cho ra đời những kết quả cải tiến, sáng tạo. Vì vậy, những thông tin giống như việc di chuyển, biểu lộ nét mặt và vị trí đưa vào máy móc và tự động chuyển thành tri thức, năng lượng và những hành động phức tạp.

Nghiên cứu

Kết quả của việc nghiên cứu của chúng tôi đã vươn xa ra các công trường nhà máy. Chúng cho phép chúng tôi tạo ra các cơ sở hạ tầng thông minh, đường bộ an toàn, chăm sóc sức khỏe thông minh và năng lượng bền vững.

Tại OMRON, những gì chúng tôi biết ngày hôm nay sẽ làm thay đổi những gì chúng tôi sẽ làm trong tương lai. Bởi vì những ý tưởng và công nghệ tốt hơn sẽ chỉ dẫn chúng ta những cách sống tốt hơn.

Sức mạnh của chúng tôi trong 10 Lĩnh vực Công nghệ

Công nghệ Cảm biến & Điều khiển + Công nghệ Thông minh

Triết xuất những dữ liệu cần thiết từ những thông tin và xử lý dữ liệu đó theo một cách thông minh hơn nhằm tạo ra giá trị lớn hơn.

  • Công nghệ Cảm biến
  • Công nghệ Điện tử ngành Điện
  • Công nghệ Điều khiển
  • Công nghệ Hệ thống Thông minh

Tận dụng các Công nghệ Mở

Tạo ra những cải tiến công nghệ ban đầu thông qua hợp tác phát triển, tận dụng các công nghệ mở.

  • Công nghệ Mạng
  • Công nghệ Tích hợp

Phương pháp luận và Công nghệ Tiện ích

Phương pháp luận và các tiện ích nhằm thực hiện hóa năng suất lao động cao hơn.

  • Vật liệu và Phương pháp
  • Thiết bị và Quy trình

Phát triển Nâng cao Hiệu quả

Thông qua những cải tiến này trong các quy trình phát triển, chúng tôi nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm mới có tốc độ nhanh hơn.

  • Kỹ thuật Số hóa
  • Phương pháp và Quy trình Phát triển CMO